BẢN ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
THAM GIA HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN GIAYTOT.COM

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Anh/Chị đối với hệ thống nhượng quyền của Giaytot.com. Rất mong Anh/Chị cung cấp cho chúng tôi đầy đủ các thông tin trong bảng đăng ký này, đây là một trong những cơ sở để chúng tôi lựa chọn những đối tác phù hợp tham gia vào hệ thống nhượng quyền Giaytot.com.

1. Thông tin cá nhân
5. Nếu tham gia Hệ thống nhượng quyền Giaytot.com, Anh/Chị dự định khi nào khai trương cửa hàng?
6. Anh/Chị đã có mặt bằng kinh doanh chưa? Mặt bằng do Anh/Chị sở hữu hay thuê lại?

Chi tiết về mặt bằng :

Giaytot.com cam kết bản đăng ký này sẽ được bảo mật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào.

giaytot.com team